Sesja polskiej fotografki zwraca uwagę na osoby LGBT+, które należą do mniejszości etnicznych
02-07-2021
W 2021 roku minie 50 lat od dekryminalizacji homoseksualizmu w Finlandii. W ciągu ostatnich 50 lat osoby LGBTIQA+ utorowały sobie drogę do bycia zauważonymi. Jednak dla wielu z nich dyskryminacja jest codziennością. W społeczeństwie fińskim istnieje silne założenie, że osoby LGBTIQA + są białe, a czasami nawet twierdzi się, że uchodźcy, muzułmanie i inne osoby należące do mniejszości etnicznej lub religijnej stanowiłby zagrożenie dla praw osób LGBTIQA+ w Finlandii.

udostępnij