Sesja polskiej fotografki zwraca uwagę na osoby LGBT+, które należą do mniejszości etnicznych
02-07-2021

W 2021 roku minie 50 lat od dekryminalizacji homoseksualizmu w Finlandii. W ciągu ostatnich 50 lat osoby LGBTIQA+ utorowały sobie drogę do bycia zauważonymi. Jednak dla wielu z nich dyskryminacja jest codziennością. W społeczeństwie fińskim istnieje silne założenie, że osoby LGBTIQA + są białe, a czasami nawet twierdzi się, że uchodźcy, muzułmanie i inne osoby należące do mniejszości etnicznej lub religijnej stanowiłby zagrożenie dla praw osób LGBTIQA+ w Finlandii.

Ludzie LGBTIQA+, którzy należą także do mniejszości etnicznych lub religijnych mieszkają, studiują i pracują w Finlandii i na całym świecie. Mają prawo do bycia wysłuchanymi i widocznymi oraz prawo do równości w naszym społeczeństwie. Celem tego projektu jest wzmocnienie ich pozycji, promowanie ich praw człowieka i podniesienie świadomości ogólnej populacji na temat różnorodności społeczności LGBTIQA+. Osoby na zdjęciach zajmują przestrzeń w społeczeństwie, które do nich należy.

Wielowarstwowa dyskryminacja

Według badań dyskryminacja, rasizm i nienawiść obniżają jakość życia człowieka. Dla osób, które należą do dwóch lub więcej mniejszości, dyskryminacja jest szczególnie szkodliwa. Taka wielowarstwowa dyskryminacja może być bardziej powszechna, niż nam się wydaje, ponieważ często nie jest rozpoznawana. Dlatego osoba, która należy zarówno do mniejszości LGBTIQA+, jak i do mniejszości etnicznej lub religijnej, jest narażona na wysokie ryzyko wielokrotnej dyskryminacji.

Projekt „About Us” podkreśla znaczenie przekrojowego podejścia do walki z rasizmem oraz pracy, która promuje dobre stosunki między grupami ludności. Wzywa mniejszości etniczne i LGBTIQA+ do refleksji nad różnorodnością w ich społecznościach. Może również zachęcić szerszą publiczność do dyskusji na temat dyskryminacji mniejszości i uświadomienia sobie skutków dyskryminacji dla tych, którzy jej doświadczają. 

Te fotografie mają dodać odwagi osobom należącym do mniejszości etnicznej lub religijnej, które jednocześnie należą do mniejszości seksualnej lub płciowej. Przypomnieć, że nie są sami ze swoimi historiami. Te obrazy mają na celu pokazanie ludziom, jak chcą, aby ich widziano; umożliwić im wyrażenie swoich prawdziwych uczuć, a jednocześnie przypomnieć, że różnorodność jest czynnikiem jednoczącym ludzkość.

Wystawy i wsparcie

Projekt będzie w 2021 roku pokazany łącznie na pięciu solo wystawach w Finlandii. Pierwsza z nich odbyła się 17.05 podczas festiwalu "Stop Hatred" w Helsinkach, kolejne podczas "Helsinki Pride Week" i następne w wybranych muzeach i centrach kultury. Cały projekt i wystawy są efektem wspólnego projektu Seta (@seta_ry), Etno, Helsinki Pride Community (@helsinkiprideyhteiso) i City of Helsinki (@helsinki), we współpracy z Centrum Kultury Caisa (@caisahelsinki) i Stoa (@stoahelsinki). Projekt otrzymał wsparcie finansowe od Ministerstwa Sprawiedliwości Finlandii.

Foto: Aleksandra Lemke (@aleksandralemke)

udostępnij