Redakcja

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych.
Informacje związane z reklamą dostępne są w zakładce Reklama .

Osoby zainteresowane praktykami proszone są o wysyłanie maili pod ten adres - odezwiemy się do wybranych kandydatów.
Pytanie dotyczące prenumeraty prosimy kierować na adres redakcji: redakcja@k-mag.pl

u. Piękna 19
00-549 Warszawa

K-MAGAZINE Sp. z o.o.
NIP: 525 243 82 76
REGON: 141587906
KRS: 0000314521