Rekordowa sprzedaż portretu jednej z pierwszych transpłciowych kobiet, które poddały się operacji korekty płci
11-03-2022
W miniony Dzień Kobiet sprzedany został obraz Gerdy Wegener, stając się tym samym najdroższym w historii dziełem duńskiej artystki. Nabywca zadeklarował, że zapłaci za niego sumę stu trzydziestu pięciu tysięcy euro. Powstałe w 1924 roku dzieło zostało zatytułowane „I Sommervarmen” („In the Heat of Summer”) i przedstawia ono Lily Elbe, ówczesną partnerkę malarki.
Duńska artystka z pierwszej połowy XX wieku zaczynała od prac widocznie inspirowanych secesją, wśród których niektóre przedstawienia przynieść mogą na myśl Moulin Rouge w oczach Henriego de Toulouse-Lautreca czy też balowe sceny spod pędzla Jeanne Mammen. Jej twórczość ewoluowała jednak i osadziła się w duchu art deco, a w wielu z jej przedstawień kobiecych z późniejszego okresu dostrzec można analogie do Tamary Łempickiej, tworzącej w podobnym okresie. 

udostępnij