Polski uniwersytet wspiera transpłciowych uczniów. Studenci sami mogą wybrać imię, z którym się identyfikują
29-09-2020
Uniwersytet Jagielloński wprowadził zmianę w swoich systemach informatycznych, która pozwoli studentom samym wybrać imię. To zdecydowane wyjście naprzeciw uczniom transpłciowym i niebinarnym, spotykającym się z brakiem akceptacji imion, z którymi się identyfikują. Wykładowcy i prowadzący zajęcia często ignorują potrzeby studentów transpłciowych i zwracają się do nich po imieniu z listy. Ta z pozoru błahostka tak naprawdę może wyrządzić dużą krzywdę osobom, które nie identyfikują się ze swoim imieniem nadanym w akcie urodzenia. Może to doprowadzić do wycofania się ucznia z grupy, a nawet narażenia go na depresję i stany lękowe. Problem ten zwiększył się na Uniwersytecie Jagielońskim w trakcie pandemii. Z tego powodu powstałe w 2019 roku Stowarzyszenie Studentów LGBTQ+ i Sojuszników „TęczUJ” rozpoczęło interwencje.

udostępnij