Klimatarianizm – na czym polega ten popularny trend?
08-04-2024
Fale upałów, susze, powodzie, zachwianie globalnej równowagi… Brzmi jak wizja rodem z filmów grozy? Niestety to nasze realia. Zgodnie z prognozami ONZ pozostało nam zaledwie 12 lat, aby odwrócić skutki zmian klimatycznych.
Okazuje się, że jednym z głównym winowajców takiego stanu rzeczy jest jedzenie, a dokładniej niewłaściwe gospodarowanie żywnością. Odpowiedzią pozwalającą na zahamowanie zmian jest klimatarianizm. Jakie są jego główne założenia?

udostępnij