Naukowcy przetwarzają resztki jedzenia w cenne surowce. Przemysł w duchu zero waste?
06-10-2020
Każdego roku Unia Europejska wytwarza około 110 milionów ton odpadów żywnościowych. Projekt BARBARA pomaga w przetwarzaniu resztek na cenne substancje, jak np. biopaliwo. 550-osobowa spółdzielnia rolnicza Vega De Pliego w południowej Hiszpanii to obiekt, który współpracuje z projektem BARBARA. Spółdzielnia przetwarza ogromne ilości świeżych produktów, których resztki są wykorzystywane w laboratorium Uniwersytetu w Alicante.

udostępnij