Polska kompozytorka z nagrodą prezydenta Francji!
19-03-2024
Elżbieta Sikora została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Republiki Francuskiej za całokształt swojej twórczości. Wyróżnienia zostaną wręczone 21 marca 2024 roku w Ambasadzie RP w Paryżu.
Elżbieta Sikora urodziła się w 1943 roku we Lwowie, jednak została wychowana w Gdańsku. Jej matka była filologiem klasycznym, a ojciec, Alfons Sikora, wojewódzkim konserwatorem przyrody oraz współautorem koncepcji zoo w Gdańsku-Oliwie. Uczyła się fortepianu w liceum muzycznym w Gdańsku, zaś później rozpoczęła studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Uczyła się także kompozycji muzyki elektroakustycznej w Groupe de recherches musicales w Paryżu. Po powrocie do Polski kontynuowała studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod opieką cenionych kompozytorów Tadeusza Bairda i Zbigniewa Rudzińskiego. W 1973 wraz z dwójką znajomych utworzyła grupę kompozytorską „KEW”, której była „dobrym duchem” i „naturalnym przywódcą”.

udostępnij