Laicyzacja Polski to proces nieodwracalny
06-09-2022
Młodzi Polacy coraz częściej i chętniej odwracają się od instytucji Kościoła katolickiego, możemy dowiedzieć się z wyników badań opracowanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Według CBOS w ciągu ostatnich 30 lat populacja katolików w naszym kraju zmniejszyła się o 30%. I nie mówimy tutaj o chwilowym załamaniu spowodowanym coraz to głośniejszymi aferami związanymi z religią chrześcijańska, a raczej konsekwentnym i stale postępującym procesie.
Oczywiście funkcjonariusze kultu katolickiego biją na alarm, ponieważ Polska wybiegła dumnie na czoło laicyzującego się peletonu krajów Europy. Wnioski CBOS wyraźnie mówią nam, że w ciągu ostatnich 30 lat odsetek dorosłych określających się jako wierzących, spadł z dziewięćdziesięciu czterech do osiemdziesięciu czterech procent. Ubyło też Polaków praktykujących regularnie, czyli chodzących do Kościoła co najmniej raz w tygodniu, tu mówimy o spadku z siedemdziesięciu procent do czterdziestu dwóch. 

udostępnij