Cechy osobowości ludzi zależą od indywidualnego funkcjonowania mózgu. Poznaj Structogram
01-03-2020

Czy spotkałeś się kiedykolwiek z nazwą Structogram w perspektywie treningu mózgu lub słyszałeś o biostrukturze? Structogram to system treningowy, który może sprawić, że komunikacja z ludźmi i zrozumienie ich staje się lepsze.

Structogram pomaga w określeniu własnej biostruktury mózgu oraz w polepszeniu efektywności naszego życia w wielu aspektach. Działa na zasadzie testu, w którym analiza wyrażona jest w biostrukturze mózgu za pomocą kolorów. Dzięki treningowi można określić 412 różnych biostruktur, które są fundamentem osobowości. Jest to uwarunkowane genetycznie, a więc u dorosłej osoby wyniki analizy nie ulegają zmianom. Warto mieć na uwadze, że nie jest to zwykły test osobowości dostępny w Internecie, lecz bazuje na praktycznych, ukierunkowanych elementach treningu dla profesjonalnej znajomości siebie i ludzi oraz praktycznych zastosowań.

Trójkolorowa wiedza

Znany amerykański badacz mózgu, prof. Paul D. MacLean zbadał i potwierdził, że ludzki mózg składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcję. Do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania mózgu, wszystkie muszą ze sobą współpracować w ramach trójdzielnego mózgu. MacLean potwierdził tym samym, że ludzkie zachowania wynikają z zależności pomiędzy instynktowną reakcją pnia mózgu, emocjonalną i impulsywną reakcją układu limbicznego oraz racjonalną reakcją kory mózgowej.

Pień mózgu przedstawiony jako kolor zielony odpowiada za podstawowe funkcje życiowe takie jak oddychanie, metabolizm, reakcje instynktowe, czy homeostazę. Ponadto, przechowuje doświadczenia, odpowiada za uczucia, empatię.  Układ limbiczny (kolor czerwony) jest odpowiedzialny za emocje, walkę o przetrwanie i uczenie się. Kora nowa (kolor niebieski) dzieli mózg na prawą i lewą półkulę. To dzięki korze mózgowej doświadczamy procesów poznawczych, takich jak myślenie (w tym myślenie abstrakcyjne) czy używanie języka. Umiejętne łączenie opisanych powyżej części mózgu poprawia komunikację między współpracownikami, klientami oraz jest potrzebne do zachowania ładu korporacyjnego.

Structogram jest wykorzystany przez licencjonowanych trenerów do szkoleń menadżerów, szkoleń sprzedażowych oraz uzupełniających, obejmujących takie umiejętności jak komunikacja, negocjacje, budowanie zespołu, współpraca, zarządzanie stresem, sprzedaż czy przywództwo.

/tekst: Dominik Ossowski/

udostępnij